Start Svømmeprøve Sejlladsreglement Gradsprøver Skipperprøve

Svømmeprøve


Alle medlemmer af gruppen over 10 år skal kunne svømme. For nye medlemmer uden tilstrækkelig svømmefærdighed gælder dog, at svømmeundervisning skal påbegyndes hurtigst muligt efter indmeldelse.

En gang årligt aflægges svømmeprøve for gruppeledelsen. Der gælder følgende krav til de enkelte aldersgrupper

Micro 100 m ved brug af opdrift middel
Mini 100 m ved brug af opdrift middel
Juniorer 200 m
Spejdere 300 m
Seniorer 300 m
Ledere og assistenter 300 m

Svømmebeviser eller lignende dokumentation er ikke tilstrækkeligt.