Start Svømmeprøve Sejlladsreglement Gradsprøver Skipperprøve

Skipperprøve


Brændstof:
Motoren er en totakter, hvor der skal blandes olie i benzinen i forhold 1:100. 1dl olie til 10 liter benzin.

Tjek før sejlads:
At der er brændstof i tanken til hele turen
At motor sidder fast, og beslag ikke er beskadiget.
At motorbeslag går i lås ved bak. (Kan ikke løftes af vandet)
At nødspand og andet nødudstyr er i båden.

Start af motor:
Sænk motor til lodret, (beslag ved motorben aktiveres)
Monter benzinslangen fra benzintank til motor.
Åben luftskrue på benzintanken. (Sidder i dæksel til påfyldning)
Pump benzin til motor med den sorte bold på benzinslangen. Pump til bolden føles hård
Choker trækkes ud, og tomgangsskruen drejes til max
Kontroller at kontakt on/off på siden af motoren står på on.
Kontroller at motor står i frigear.
Der skal nu trækkes i startsnor til motor starter.

Når motor er startet:
Skub choker ind.
Kontroller at der kommer kølevand fra motor
Når motor er varm, justeres tomgang

Under sejlads:
I havneområde langsom fart. (Skipper giver en pæn hækbølge) På fjorden ¾ kraft på motor, da max fart ikke giver mere fart frem, men bruger mere benzin.

Bjærgning af person
Sejl hen mod personen. Ca. 10m før slukkes motor, og kontakt på siden af motor slås på "off", så motor ikke kan startes ved en fejlmanøvre. (Skruen kan nemt slå et ben af hvis den kører.)
Der roes nu hen til personen, som bjærges op i båden over agterenden, (hæk) da det gør båden mere stabil.
Er det koldt, sejles der nu mod havn. Personen kan eventuel pakkes i alutæppe.

Efter sejlads:
Båden fortøjes forsvarligt.
Benzinslange afmonteres, tank og nødudstyr bæres i land.
Motor hæves af vandet i øverste hak.
Eventuelle skader skrives i logbog.