Start Micro Mini Juniorer Trop Klan Leder Styrelsen

Mini

Mini er for børn i alderen 8 til 10 år

Som mini er det lige før man kan sejle selv. Der øves på minigastprøven, som er en lille del af de prøver der skal erhverves for at må fører en af gruppens både. Der sejles i gruppens Aalborgjoller sammen med voksne ledere. Har man lyst kan man på disse sejlturer få lov at styre båden eller passer sejl under vejledning af en voksen.
Om vinteren arbejdes der også i spejderfærdigheder som knob, opgaveløsning ved løb og meget mere. Der bliver naturligvis også tid til at lege.

Der er møde torsdag fra 16.30 til 18.00