Start Hytten Huset Hallen

Hytten

Hytten blev bygget i 1899 (!) som ventesal ved trinbrædtet på Havnen for den dengang nyanlagte Thistedbane.

Dengang skrev "Dagbladet": En Ventesal ved Struer Havn vil i Sommerens løb blive bygget for de rejsende, der skal ad Thy. Denne Foranstaltning har været ventet siden der blev Perron der nede. Om Vinteren har Regnen og Kulden været generende nok for de rejsende, der her stod paa Toget."

I begyndelsen af tyverne blev jernbanen lagt op på den nuværende højbro, og ventesalen blev overflødig.

Herefter har Hytten ført en omtumlet tilværelse, og har været flyttet flere gange. Først fungerede den som kontorbygning på Struer Skibsværft, som fik den flyttet til molen mellem værftet og lystbådehavnen. Herefter kom en årrække som klubhus for Struer Sejlklub, og da de voksende ud af Hytten fulgte Roklubben efter.

I slutningen af halvfjerdserne overtog Søspejderne Hytten. Den blev da flyttet endnu engang i forbindelse med, at Lystbådehavnens p-plads blev etableret. Rygtet siger, at da mobilkranen kørte gennem mudderet med Hytten hængende i stropperne, var den ved at køre fast. Derfor slap den byrden - og her stod Hytten så i mere end 20 år! Lidt på skrå på både den ene og den anden led.

Hytten er gennem årene blevet brugt til sejl og grej om sommeren, mens den også har måttet lægge tag til Flok- og Tropsmøderne om vinteren. Især til Søulvemøderne har den været tæt belagt - vi har tit været op mod 20 personer til møderne på Hyttens ca. 20 m² gulv. Det hjalp jo lidt med til at holde varmen. Der var nemlig tit meget koldt, og dagens lys så vi ikke hele vinteren. Der var nemlig skodder for begge vinduer, i et forsøg på at holde lidt på varmen inde for.

I mange år var Søtroppens højeste ønske et større hus, der kunne rumme de mange aktiviteter på en rimelig måde. I 1996 lykkedes det. I april '96 tog vi vores nye Grund i brug og fik flyttet Hytten hertil med hjælp fra Krangården.

Opgaven viste sig at være vanskeligere end forventet, for Hytten er bygget til at holde i århundreder og vejer derfor adskellige tons. F.eks. ligger hele gulvet på et lag af jernbanesveller. Det lykkedes dog, og nu står Hytten i lod og vatter på sit nye fundament, klar til at gå ind i det næste århundrede som grejhus til opbevaring af sejl, telte mm.

Siden da er der sket mere på den nye Grund. Hytten har fået selskab af et helt nyt Hus og vi har indrettet os med bla. bålplads og et pænt, hvidt stakit. Efter at bådhallen stod færdig, var den gamle hytte blevet lidt overflødig, men at skrotte den kunne ingen få sig til, så efter megen søgen sagde fjordkulturen ja til at overtage den, og sætte den istand. På billederne kan man se hyttens sidste rejse som medlem af Struer Sø